Menu

O szkole

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie

            Gmina Raków jest jedną z większych gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego. Leży w granicach powiatu kieleckiego, na południowy – wschód od Kielc. Zajmuje obszar 195 km ². Liczba ludności w gminie wynosi ok. 6 000 osób.     W skład gminy wchodzi 28 wsi sołeckich, w tym siedziba gminy – Raków – miejscowość o bogatej historycznej przeszłości.

          W obecnym budynku - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie funkcjonuje od 1.09.2005 roku (wcześniej w miejscowości Rembów jako Gimnazjum w Rembowie). Szkoła liczy 8 oddziałów, w których uczy się 174 uczniów. Szkoła jest jedynym gimnazjum na terenie gminy Raków. Posiadamy 12 sal lekcyjnych, halę sportową, boiska szkolne,   a także pracownię komputerową oraz nowoczesną stołówkę i kuchnię. Przy szkole znajduje się kompleks rekreacyjno – sportowy składający się z boiska trawiastego jak również i utwardzonego asfaltowego boiska. W szkole pracuje 19 nauczycieli – większość z tytułem nauczyciela dyplomowanego. Młodzież gimnazjalna aktywnie włącza się  w życie społeczności lokalnej poprzez różnorodne inicjatywy (np. działalność: Klubu Młodych Przewodników, Stowarzyszenie Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół im Jana Pawła II, Szkolnego Klubu Europejskiego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży). Od 2001 r.  szkoła uczestniczy w programie Socrates - Comenius (W 2003 roku została laureatem konkursu ,,Europrodukt” w kategorii ,,Inicjatywa edukacyjna”, w 2007 oku otrzymała tytuł ,,Gwiazdy Comeniusa” oraz zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,ICT w Edukacji”). Od roku 2010 szkoła jest partnerem Gminy Raków w programie Socrates Regio w projektach ,,Zajęcia dodatkowe w Gminie Raków i Zdikov” oraz ,,Tacy sami jak my”. W roku szkolnym 2013/2104 dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego gimnazjum realizowało projekt ,,Moja wiedza - moja przyszłość”. Fundusze pozyskane dzieki projektowi – 280 tysięcy złotych, zostały przeznaczone na wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla 66 uczniów. Od roku 2003 szkoła nosi tytuł ,,Szkoły z klasą”.

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie
    ul. Łagowska 25
    26-035 Raków
  • (41) 3535 028, 606 734 680

Galeria zdjęć