Menu

Patron szkoły

Jan Paweł II

Wadowice

 

Karol Józef Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II urodził się

18 maja 1920 r.w Wadowicach. Był jednym z trojga dzieci państwa Wojtyłów. Jego siostra zmarła jeszcze w wieku niemowlęcym. Kiedy Karol miał 9 lat, zmarła także matka. Natomiast starszy brat, Edmund, z zawodu lekarz zmarł na szkarlatynę, którą zaraził się od pacjentów w 1932 roku. Od tego czasu wychowywał go jedynie ojciec, z zawodu urzędnik państwowy. Wojtyłowie żyli bardzo skromnie. Mały Karol, zwany Lolkiem, chodził do szkoły w Wadowicach, uczył się bardzo dobrze. Już w czasach szkolnych ujawnił się jego talent aktorski. Bardzo szybko też został ministrantem. 

 

Kraków i okupacja

 

W 1938 roku, po maturze, wraz z ojcem przeniósł się do Krakowa i rozpoczął studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu wojny kontynuował naukę na tajnym uniwersytecie, podejmując jednocześnie pracę w kamieniołomach zakładów chemicznych „Solvay”.Chociaż wróżono mu karierę aktorską, w tym czasie zaczął się przygotowywać do stanu kapłańskiego, uczęszczając na tajne komplety organizowane przez Seminarium Archidiecezji Krakowskiej.W 1941 roku dosięgła go kolejna osobista tragedia- zmarł ukochany ojciec. 

 

Kapłaństwo i nauka

 

W kolejnych latach, obok pełnienia funkcji kapłańskich, Karol Wojtyła kontynuował działalność naukową. Jeszcze w 1946 roku wyjechał do Rzymu, gdzie studiował i obronił pracę doktorską. Po powrocie do kraju rozpoczął posługę kapłańską, najpierw jako wikariusz w parafii w Niegowici koło Bochni, a następnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był to także okres wzmożonej pracy literackiej- Karol Wojtyła współpracował z teatrami i organizacjami studenckimi. W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym, od 1962 roku brał udział w obradach II Soboru Watykańskiego, a w 1963 roku otrzymał godność arcybiskupa metropolity krakowskiego.W roku 1967 odebrał z rąk papieża Pawła VI kapelusz kardynalski. 

 

Nieoczekiwana śmierć

 

6 sierpnia 1978 roku zmarł papież Paweł VI. Zgromadzeni na konklawe kardynałowie wybrali na jego następcę Jana Pawła I. Jednakże nie dane mu było długo zasiadać na tronie Piotrowym. Nowo wybrany papież zmarł nagle,w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, miesiąc po wyborze.3 października kardynał Karol Wojtyła prosto ze spływu kajakowegopowtórnie wyruszył do Rzymu na uroczystości pogrzebowe oraz wybory następcy zmarłego papieża. 

 

Konklawe

 

Podczas konklawe kardynałowie mieszkają w celach znajdujących się w pobliżu Kaplicy Sykstyńskiej i nie opuszczają tego miejsca do czasu wyboru nowego papieża. Konklawe w 1978 roku miało przebieg niezwykle dramatyczny, gdyż przez wiele dni nie można było osiągnąć konsensusu i wyłonić następcy zmarłego Jana Pawła I.Dopiero 16 października w godzinach wieczornych nad dachem kaplicy pojawił się dym, symbolizujący pomyślne zakończenie konklawe. W niespełna pół godziny później kardynał Felici obwieścił, że nowym papieżem jest Kardynał Wojtyła. W hołdzie dla swoich poprzedników Karol Wojtyła przyjął imiona Jan Paweł II, a następnie udał się na plac Św. Piotra, gdzie po raz pierwszy spotkał się z oczekującym go tłumem, do którego, co było dużym zaskoczeniem przemówił po włosku, od razu zjednując sobie tym gestem serca mieszkańców Rzymu. Wybór Kardynała Wojtyły na papieża był wydarzeniem niezwykłym, gdyż przerwał linię Włochów piastujących ten urząd od 455 lat. Papież Polak jest też pierwszym Słowianinem wybranym na głowę kościoła katolickiego.   

 

Zamach

 

13 maja 1981 roku Jan Paweł II jak zwykle przemierzał plac Św. Piotra odkrytym samochodem, pozdrawiając tłum i ściskając wyciągnięte ręce pielgrzymów. W tym właśnie momencie dosięgły go dwie kule wystrzelone przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Agcę. Po dziś dzień nie udało się do końca wyjaśnić, kto stał za zamachem na papieża; podejrzenia padały m.in. na sowieckie służby specjalne, dla których wybór Polaka na głowę kościoła był bardzo niewygodny. Ali Agca za swój czyn otrzymał wyrok dożywotniego więzienia, jednakże dzięki wstawiennictwu papieża w 2000 roku opuścił więzienie.

 

 

  Papież pielgrzym

 

Pielgrzymowanie było jednym z najważniejszych zajęć Ojca Świętego. Papież Polak był pod tym względem człowiekiem niezwykłym. W przeszłości biskupi Rzymu na ogół powstrzymywali się od podróży, spędzając cały okres pontyfikatu w granicach Watykanu. Takimi „więźniami” byli m.in. Pius IX i Leon XIII.Kiedy papież Jan XXIII opuścił Watykan, uznano to za sensację.Jan Paweł II natomiast uważał, że jedyną słuszną metodą niesienia ewangelii jest ciągłe i osobiste zaangażowanie w ten proces.Odbył on ponad 100 zagranicznych pielgrzymek, w trakcie których odwiedził niemal wszystkie zakątki świata. Podczas swoich podróży pokonał drogę równą trzykrotnej odległości między Ziemią, a Księżycem.   

 

Papież i Polacy

 

Będąc głową stolicy apostolskiej, Jan Paweł II nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu. Polacy odwiedzający Rzym mogli liczyć na specjalne traktowanie, a każda msza z udziałem papieża zawsze kończyła się błogosławieństwem przeznaczonym dla pielgrzymów z Polski.Podczas swoich pielgrzymek Ojciec Święty odwiedził Polskę ośmiokrotnie. Po raz pierwszy miało to miejsce w 1979 roku. Podróż trwała 10 dni. W trakcie których papież spotkał się z setkami tysięcy Polaków, w tym z niechętnymi mu do tej pory przedstawicielami władz komunistycznych. Papieskie odwiedziny w Polsce miały miejsce jeszcze w latach 1983, 1987, 1991, 1995 (nieoficjalnie), 1997, 1999, 2002. w ich trakcie na spotkania z Ojcem Świętym zawsze przybywały miliony Polaków. 

 

Długi pontyfikat

 

Jan Paweł II był papieżem ponad 25 lat. Był to jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła. Tylko trzech namiestników Rzymu mogło się pochwalić dłuższym piastowaniem urzędu. Oprócz bogatej działalności duszpasterskiej i licznych pielgrzymek, Ojciec Święty był także aktywnyw innych dziedzinach życia. Ogłaszane przez niego encykliki w dużej mierze kształtują dzisiejsze oblicze Kościoła. Ponadto papież jest też autorem wierszyi dramatów. Jego książki i utwory poetyckie sprzedawane są na całym świeciew milionach egzemplarzy. W 2004 roku opublikowano kolejne jego dzieło „Wstańcie, chodźmy”, będące refleksją o jego posłudze biskupiej i papieskiej. W 2005 roku papież wydaje swoją piątą książkę: „Pamięć i tożsamość”.I pisze w niej: „Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda choroba niesie z sobą obietnicę zbawienia”. To ważne przesłanie pozwala zrozumieć siłę Jana Pawła II- kruchego człowieka, który stanął naprzeciw wszelkiemu złu. Potępiał wojny, apelował o wolność narodów i każdej ludzkiej istoty. Piętnował niesprawiedliwe rządy. Łączył religie, zwalczał terroryzm. Uczył miłości, przebaczeniai pojednania. Dawał nadzieję i wiarę. Wygłosił 2300 przemówień i kazań. Wzbudzał radość milionów ludzi. Potrafił kochać i inni go kochali.Nazywali Karolem, Lolkiem i Janem od Boga. 

Cierpienie

 

W lutym 2005 roku Jan Paweł II po ataku duszności trafia do kliniki Gemelli. Po operacji nie może mówić. Jest ciężko chory. Umiera 2 kwietnia o godzinie 21.37. Arcybiskup Leonardo Sandri poinformował o śmierci papieża słowami:

„Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”.

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie
    ul. Łagowska 25
    26-035 Raków
  • (41) 3535 028, 606 734 680

Galeria zdjęć