Menu

Dzwonki Procedury egzaminu gimnazjalnego Nowa podstawa programowa Kalendarz 2017/2018 Wewnątrzszkolny System Oceniania Statut Gimnazjum w Rakowie Rada Rodziców Plan lekcji Samorząd Uczniowski Konwencja o prawach dziecka Uczniowie ze średnią 4,75 i wiecej Nowy wzór legitymacji szkolnej Zmiany w WSO Zestawienie śródroczne 2017/2018 Zgoda rodziców na udział w wolontariacie

Rodzice

Dzwonki


    Lekcje:                             Przerwy:

1) 8.20 – 9.05                                      10 minut

  2) 9.15 – 10.00                                    10 minut  

                                              3) 10.10 - 10.55                                   10 minut                                 

   4) 11.05 – 11.50                                   15 minut  

   5) 12.05 – 12.50                                   15 minut  

   6) 13.05  – 13.50                                  10 minut  

7) 14.00  – 14.45                                               

 

Przerwy obiadowe:
11.50 – 12.05, 12.50 – 13.05

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie
    ul. Łagowska 25
    26-035 Raków
  • (41) 3535 028, 606 734 680

Galeria zdjęć