Menu

Comenius 1 Comenius 2 Moja wiedza - moja przyszłość Projekty edukacyjne Comenius Regio Projekty 2013/2014 Projekty 2014/2015 Projekty 2015/2016 Projekty 2016/2017

Projekty

Comenius 1

Typ projektu: Sokrates- Comenius

Temat projektu: Żyjemy i mieszkamy w parku narodowym. Parki narodowe w Europie- porównanie. Rezerwaty przyrody, jako atrakcja turystyczna.

Czas trwania: 2001- 2004

Pozyskane środki: 16613 Euro

Koordynatorzy: Małgorzata Godowska, Alicja Świtalska

Język projektu: język niemiecki, język angielski,

 

Szkoły partnerskie:

 • Hauptschule Freyung (Niemcy),
 • Zakladni Skola w Zdikovie (Czechy),
 • Escola Secundaria de Ponte da Barca (Portugalia),
 • Instituto Stalle Di Instruzione Superriore – Lecce (Włochy),
 • Tau Ungdomskole (Norwegia).

 

Cele projektu:

 • poznanie najbliższego środowiska, jego walorów, wykształcenie poczucia więzi z przyrodą, umiejętności właściwego zachowania się w miejscach chronionych oraz przekonania o potrzebie ochrony środowiska,
 • poznanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jego flory i fauny, budowy geologicznej oraz historii osadnictwa i zmian warunków życia okolicznej ludności na przestrzeni ostatnich 100 lat,
 • poznanie możliwości spędzania czasu wolnego na terenie parku,
 • poznanie wybranych parków narodowych Europy,
 • podniesienie u nauczycieli i uczniów poziomu znajomości języków obcych oraz stwarzanie możliwości praktycznego ich wykorzystania,
 • integracja młodzieży gimnazjum z rówieśnikami ze szkół partnerskich,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się Internetem jako dodatkowym źródłem informacji.

 

Opis projektu:

Podstawnym celem projektu było poznanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w różnych aspektach, dlatego w ciągu trzech lat projektowych odbywały się wycieczki do parku. Brali w nich udział wszyscy uczniowie. W pierwszym roku poznawali florę i faunę parku oraz jego budowę geologiczną. Wszyscy gimnazjaliści poznali również wybrane ścieżki przyrodnicze oraz uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez pracowników Centrum Edukacyjnego Parku. W trakcie wycieczek , które odbywały się w różnych porach roku odbywały się również plenery plastyczne. Gimnazjaliści wykonywali szkice  prac plastycznych, które zostały wykorzystane w kalendarzu na temat: „Pory roku w ŚPN”.

W drugim roku projektowym uczniowie badali park w aspekcie historycznym. Wyjechali na wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie obserwowali, jak zmieniały się warunki życia miejscowej ludności na przestrzeni ostatnich 100 lat. W Muzeum Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach Opatowskich poznali część historii osadnictwa w naszym regionie. Podobnie jak w pierwszym roku wydany został kalendarz z pracami plastycznymi uczniów przedstawiającymi zabytki najbliższej okolicy. Uczniowie gromadzili również materiały dotyczące historii swoich miejscowości oraz miejscowych tradycji, obrzędów i wierzeń ludowych. Spisywali również używane przez starszych mieszkańców wyrazy gwarowe. Zebrane przez nich materiały zostały wydane w formie broszury: „Raków- sarmackie Ateny”.

W trzecim roku skupiliśmy się na poznawaniu europejskich parków narodowych, które znajdują się w pobliżu szkół partnerskich. W szkole przygotowano wystawy fotograficzne na ten temat. Tradycyjnie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, tym razem na temat: „Parki Narodowe Europy”. Najciekawsze prace zostały wykorzystane w kalendarzu na rok 2004, inne po zeskanowaniu zostały przesłane do szkół partnerskich, gdzie zorganizowano międzynarodowe wystawy prac. Prawie wszystkie zadania uwzględnione w projekcie zostały włączone w regularne zajęcia uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizowali na swoich lekcjach dodatkowe tematy dotyczące parku, mobilizując uczniów do poszukiwania informacji na ten temat w różnych źródłach, między innymi w Internecie.

Ważnymi działaniami były wspólne zajęcia młodzieży polskiej, czeskiej i niemieckiej podczas międzynarodowych spotkań. Dawały one możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych, poznania wybranych parków narodowych oraz realiów życia w innych krajach.

W ciągu trzech lat 25 uczniów i 8 nauczycieli naszego gimnazjum odwiedziło zaprzyjaźnione szkoły w niemieckim Freyung i w czeskim Zdikovie. W tym czasie gościliśmy u siebie 23 uczniów z Czech i Niemiec oraz 15 nauczycieli z wszystkich zaprzyjaźnionych szkół. Odbyły się również wizyty robocze w Niemczech i Czechach, w Portugali i we Włoszech. Uczestniczyli w nich dyrektor szkoły i koordynatorzy projektu. W ostatnim roku projektu byliśmy organizatorami wizyty  roboczej, podczas której została dokonana ewaluacja projektu.

 

Sukcesy:

 • zdobycie statuetki „Europrodukt 2003” w kategorii „Inicjatywa Edukacyjna”( tytuł taki otrzymały w 2003 roku tylko 4 szkoły w Polsce za podjęcie i przeprowadzenie ciekawych inicjatyw),
 • Publikacja danych o projekcie w Atlasie Inicjatyw Lokalnych.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie
  ul. Łagowska 25
  26-035 Raków
 • (41) 3535 028, 606 734 680

Galeria zdjęć